Integritetspolicy

Integritetspolicy enligt gällande GDPR-lagstiftning

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR är en lag som gäller för alla EU länder och innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär att vi, Thehempish.com (The Hempish Group BV org nr: 861276681) måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter.

För att kunna hantera din order behöver vi spara ditt för och efternamn, gatuadress och nr, postnummer och postort, mejladress och mobilnummer.

The Hempish använder cookies i syfte för att förbättra användarvänligheten. Vi använder cookies som sparar information permanent på din dator och en annan som sparar information tillfälligt hos oss medans du surfar på hemsidan. Cookies sparar bland annat navigation, inlogg och sparade varor i varukorgen bland annat. Varför vi samlar cookies om dig är för att göra din upplevelse bättre och enklare när du surfar på Thehempish.com

Om du inte vill surfa med cookies så kan du enkelt välja bort det i din webbrowser. Väljer man att inte använda cookies så kan det påverka användarvänligheten på hemsidan.

Thehempish.com värnar om din integritet och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part. Däremot kan vi komma att använda dina personuppgifter i samarbete med samarbetspartners i syfte att kunna kommunicera med dig.

Personuppgifter lämnas i övrigt endast ut till tredje part om denna utgörs av en statlig myndighet med jurisdiktion som t.ex. polis, åklagarmyndighet eller skatteverket och endast om denna myndighet skulle begära att få ett sådant utdrag.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har sparat om dig, dra tillbaka ditt medgivande om att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar.

Önskar du ta del av vilka uppgifter vi har sparat om dig, dra tillbaka ditt medgivande eller begära rättelse av felaktig information, kontakta i så fall oss via: contact@thehempish.com

Vi behandlar alltid din begäran skyndsamt.