Från frö till produkt

The Hempish CBD:s otroliga process från frö till färdig produkt är en sann saga i sig.

Vi garanterar en organisk hampaodling tillsammans med lågdensitets odlingar. Vi använder oss av CO2-extraktion under tillverkningsprocessen för att fylla din flaska med CBD och kärlek.

Green Power

Vi planterar endast EU-certifierade frön av absolut topp kvalité som noggrant väljs ut för certifierad industrihampa som också ger den absolut högsta koncentrationen av cannabinoider. 

Let it bloom

Vår policy för den fantastiska industrihampa som vi använder oss av möjliggör för full absorption av jordnäringsämnen som låter solens strålar nå hela växten, detta möjliggör för de näringsfyllda blommorna och bladen att de kan producera ett bättre extrakt. Med endast organiska micro-farmer i Kroatien ger vi hampaplantan utrymme att frodas – helt fria från bekämpningsmedel, fungicider och tungmetaller.  All vår hampa odlas för att ta fram den bästa CBD:n på marknaden och är helt dedikerad till CBD produktionen vilket ger det rika extraktet och den maximala renheten. Givetvis tas resterande del av hampaplantan hand om i form av produktion av textilier från fibrerna och hampafröolja från fröna. 

THC-fri

Labbtestad

EU-certifierad

Ekologisk

Dags att skörda frukten

 

WHO approves

Vår planterade industrihampa odlas från EU-certifierade frön och produceras, odlas, skördas och samlas in och certifieras för att bekräfta uppfyllandet av de krav som WHO anger som riktlinjer för god jordbruks- och insamlingspraxis (GACP Geneva 2003) för produktionsskörd och insamling av hampa.

Odlingsprocessen

Vi bryr oss givetvis om effekterna från våra jordbruksmetoder och vill ta hand om våra naturresurser samt skydda marken som vi odlar på. The Hempish hampa odlas därför ekologiskt utan användning av syntetiska gödselmedel, bekämpningsmedel eller herbicider. 

Organisk tillväxtcertifiering

Den tillväxtprocess som vi använder oss av är organisk tillväxtcertifierad (ecogea.org Certificate BIO-2019-121-CCPF/3) fri från  användning av syntetiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödselmedel, allt för att bevara det naturliga och hela vitamininnehållet. 

Non-GMO verifierad 

The Hempish CBD är Non-GMO verifierat vilket säkerställer produkter som kosttillskott och livsmedelskvalitet. Certifieringen verifierar högre livsmedelssäkerhet och medicinska fördelar, även resistens mot skadedjur och sjukdomar.

För hand 

Vi skördar för hand för att bevara hela hampaplanta. Genom att ta den övre delen av plantan inklusive blommor och unga blad. När vi skördar hela plantan gör det att vi kan extrahera från de komponenter med högst värde, hartsrika blommor, som brukas lämnas av andra producenter på grund av komplexiteten och kostnaden. 

Blommor och bin gör det bäst

Taget från hampbiomassan, där de mest värdefulla cannabinoider finns, använder vi de näringsrika blommorna och löven från hampaplantan. Dessa otroliga tillgångar som många alternativa tillverkare väljer att inte plocka, men som vi väljer att förvalta. Den dyraste men absolut viktigaste komponenten. Som att göra sylt på stjälkarna men inte på bären. 

Torkning och förvaring

Naturligtvis torkar vi hampan under 35 grader. Vi använder oss av en maskin metod som kontrolleras noggrant för att förebygga tillväxt av mikroorganismer bland annat. Denna metod har en otrolig effekt på våra produkter! När hampan är torkad lagras den i lokaler specialanpassade för CBD och är en anledning till dess GMP-certifiering. 

GMP-certifiering

The Hempish CBD och produkter produceras och certifieras enligt (Good Manufacturing Practice ISO 22716) Certifieringen bekräftar att tillverkningen av våra produkter är i enlighet med de riktlinjer för god tillverknings praxis. 

Lab Analys

Efter torkningen och innan extraktion processen påbörjas labanalyser på CBD:n. Man bedömer plantans mikrobiologiska lämplighet samt cannabinoid innehåll. Laboratoriet är certifierat med (GLP) Good Laboratory Practices Certified ISO 17025 / EC2017. Vilket innebär att vi har tillförlitliga cannabinoid tester i ett verifierat GLP laboratorium. Detta är en trygghet för dig som kund då detta garanterar att våra CBD produkter produceras för att uppnå exceptionell standard. 

Extractionsprocessen

Extraction

När vi extraherar CBD:n så gör vi det i två steg. Det första extrakten innehåller ett brett val av terpener, cannabinoider och fler växtattribut. Här påbörjas nästa extraktionsprocess för filtrera bort all THC. I samma veva vill vi behålla det maximala innehållet av cannabinoider. Efter att vi har gjort den första extraktionen, delas det upp i steg, vilket resulterar i att produkten tillslut blir 100% THC fri. Extraktion processen säkerställer att vi har ett GFCC- garanterat fullt cannabinoid innehåll. Vi strävar efter att ha hållbara produkter som du kan lita på – vi ger dig äkta GFCC garanterade CBD produkter. 

När vi extraherar CBD:oljan från växterna använder vi oss av CO2-extraktion. Vår metod är verifierad enligt CO2 SFE Extraction Certificated (ISO 14001) Advanced organic CO2 extraktion – vilket säkerställer att renheten från råhampan förvaras och att vi inte använder oss av lösningsmedel eller giftiga toxiner för att utvinna CBD oljan.

Pure as gold – eller renaste CBD:n 

Slutprodukten blir tillslut 99,5% ren CBD. CBD:n blandas tillslut tillsammans med de andra cannabinoiderna för att producera CBD produkter som CBD olja, krämer och andra produkter. Cannabinoid innehållet kontrolleras av högpresterande teknik, HPLC som är en separationsmetod som använder sig av två-steg. HPLC används även vanligtvis vid tredjeparts testning och är även den metod som The Hempish gör sina sista tester med vid blandning av slutprodukt.